Equip de mediació

L’equip de mediació està format per alumnes, professors i pares i mares.  Cal tenir present que cada any hi ha mediadors que marxen, ja que al finalitzar els estudis abandonen el centre, però també n’arriben de nous perquè després de realitzar un crèdit sobre mediació a 2n. d’ESO, a 3r d’ESO s’incorporen nous mediadors a la plantilla.

Equip de mediació

Equip de mediació

Alumnes mediadors
Pere Andrés
Albert Martí
Marc Pavón
Ian Stewart
Max Torras
Guillem Centelles
Marta Gómez
Jana Albiñana
Nil Vilanova
Gerard Fontarnau
Núria Haro
Sara Khouja
Carlota Guillén
Judith Montenegro
Anna Serra
Sílvia Burgada
Marc Pons
Judith Velasco
Júlia Andrés
Paula del Río
Oriol Gómez
Albert Herrero
Lina Prat
Núria Antón
Alba Cortés
Ferran Llaudet
Altaïr Montsech
Núria PujolarMònica Allué
Marina Gomà
Laura Teixidor
Marina Ortiz
Professors
Anna Miralles (coordinadora)
Carme Allona (coordinadora)
Ingrid Filella (coordinadora)
Susana del Cueto
Lluís Roca
Pares i mares
Olga Pérez Soriano