Caps de departament

ESO I BATXILLERAT

Ciències / Fisica i Quimica  Victor Villaronga
 Idiomes  Mònica Lòpez
Educació Física Lluís Roca
LLengua Castellana  Joan carles Muñoz
Llengua Catalana  Montse Gómez
Matemàtiques  Josep Lluis Gallego
Música Montse Armell
Geografia i història Maria Calzada
Tecnologia  Josep Maria Bergadà
Visual i plàstica  Josep Maria Lopez Castilla
FORMACIÓ PROFESSIONAL
Administració i finances Paqui Gómez
Formació i orientació laboral Tomás Marín
Fusta i moble Joan Colet
Manteniment Joan Sanz
Mecanització Salvador Mallorquin